linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Система фізичного захисту інформаційних ресурсів

Profosvita

Вітаємо Вас на нашому електронному ресурсі! Тут Ви зможете самостійно пройти короткостроковий навчальний курс

"Система фізичного захисту інформаційних ресурсів".

Обсяг навчання: 12 годин

 

Цей курс спрямовано на професійну перепідготовку робітничих кадрів з метою відбудови України. В разі необхідності він може бути включений до освітніх програм з конкретних спеціальностей. Крім того, курс є актуальним для керівників закладів освіти, зокрема, директорів, а також власників чи користувачів навчальних, виробничих або комерційних приміщень.

В рамках цього короткострокового курсу Ви дізнаєтесь про систему фізичного захисту інформаційних ресурсів та безпеки навчальних, виробничих, комерційних приміщень.

Короткостроковий курс присвячено широкому колу питань, пов'язаних із системою фізичного захисту інформаційних ресурсів, зокрема, управлінню безпекою навчальних, виробничих, комерційних приміщень, мережевій безпеці, фізичними ризиками та загрозам, які можуть виникати на території закладу освіти або підприємства. Також тим ризикам, які слід враховувати під час розробки та реалізації документального оформлення плану безпеки. Короткостроковий курс надає інформацію про різні види систем, які є частиною фізичного захисту інформаційних ресурсів.

 

Система фізичного захисту інформаційних ресурсів

Система фізичного захисту інформаційних ресурсів охоплює різні сфери, зокрема: контроль доступу; відеоспостереження та інші засоби технічного нагляду та охорони; системи запобігання пожежам; зменшення збитків від псування обладнання систем водовідведення та водопостачання, пошкодження електричних мереж та систем кондиціонування повітря, крадіжок зі зломом тощо.

Мінімальні вимоги до усіх заходів та систем, призначених для підвищення рівня безпеки підприємства визначають з урахуванням спеціальних вимог безпеки, що стосуються певної території, будівлі, окремого об'єкту чи групи об'єктів.

Заходи щодо охорони території, новозбудованих та реконструйованих будівель мають бути впроваджені та покращені відповідно до категорій захисту, які можна застосувати одночасно з проведенням робіт з будівництва чи реконструкції.

 

Ключові цілі:

 1.  Оцінити важливість системи фізичного захисту інформаційних ресурсів.

 2. Визначити пріоритети та переорієнтовувати систему інформаційного захисту на ті активи, які підлягають такому захисту в першу чергу.

 3. Розпізнавати ризики та загрози, враховувати їх під час реалізації проєкту з фізичної безпеки.

 4. Документувати використання та обслуговування систем фізичного захисту інформаційних ресурсів.

Для успішного проходження короткострокового курсу необхідно:

 1. Ознайомитись з усіма матеріалами розділів.

 2. Виконати завдання, що містяться у розділах.

 3. Пройти онлайн-оцінювання для одержання сертифікату.

Важливо!

Кожний розділ розкриває окрему тему. Просимо учасників ознайомлюватись з матеріалами короткострокового курсу у порядку їхньої подачі. Матеріали можуть містити текстову частину та відео

 

Зміст короткострокового курсу:

 • РОЗДІЛ 1: Фізичний захист інформаційних ресурсів.
 • РОЗДІЛ 2: Охорона території закладу/підприємства.
 • РОЗДІЛ 3: Мережева безпека та захист активів.
 • РОЗДІЛ 4: Реалізація проєкту з безпеки та його документальне оформлення.
 • РОЗДІЛ 5: Системи відеоспостереження.
 • РОЗДІЛ 6: Інші системи безпеки.

 

 

Після завершення роботи з матеріалами розділів Ви можете пройти онлайн-оцінювання й одержати сертифікат про опанування курсу (проходження цього курсу).

Цей курс розроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу та його держав-членів: Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії у межах програми «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». EU4Skills виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Зміст цього курсу є виключною відповідальністю його авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Європейського Союзу, його держав-членів та Програми.

Зареєструватися на курс