linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Робота на будівельному майданчику

Profosvita

 Вітаємо Вас на нашому електронному ресурсі!

Тут Ви зможете самостійно опанувати короткостроковий курс  «Робота на будівельному майданчику».

 Обсяг самостійного навчання: 15 годин. 

Обсяг навчання з викладачем: 7 годин.

 

Мета курсу – навчити здобувачів освіти основам безпечної роботи на будівельному майданчику, опанувавши загальні принципи дотримання безпеки. За жодних обставин не варто нехтувати питаннями безпеки. Жодна особа, що працює на будівництві не повинна використовувати ризиковані підходи, а також порушувати правила експлуатації професійного обладнання та робочих інструментів. Цей принцип, в свою чергу, є основою сталого процесу будівництва. Якщо Ви обережно й дбайливо поводитесь з інструментами, приладами та матеріалами, Ви подовжуєте їх функціональну придатність, що, в перспективі, дозволяє заощаджувати кошти. Процес сталого будівництва передбачає врахування екологічних вимог та раціональне використання ресурсів, тобто як самих матеріалів, так і води, електроенергії тощо. Надзвичайно важливим є сортування та вторинна переробка, чимало матеріалів можна використати повторно, а потім утилізувати для виробництва енергії чи сировини. Такий підхід забезпечує більшу екологічність та значні фінансові переваги.

Цей короткостроковий курс підходить для всіх, хто працює на будівельному майданчику.

Навчальний матеріал розроблено спеціально для самостійного вивчення. Якщо Ви навчаєтесь під керівництвом викладача (педагога) чи професійного наставника, вони додатково порекомендують Вам, як краще працювати з цим матеріалом.

Для викладачів (педагогів): Ознайомтеся із цими матеріалами та планом занять з урахуванням ситуації у Вашому регіоні та потреб здобувачів освіти. За необхідності, доповніть матеріал відповідними вітчизняними стандартами та нормативно-правовими актами (інструкціями, постановами тощо).

 

Ключові цілі курсу:

Здобувачі освіти:

 • Розуміють значення охорони праці;
 • Розпізнають (визначають) та можуть безпечно використовувати інструменти відповідно до ситуації;
 • Враховують у своїй роботі правила сортування, вторинної переробки та екологічності;
 • Опановують процедуру приймання та подальшого зберігання будівельних матеріалів.

 

Для успішного проходження курсу необхідно:

 •  Опрацювати матеріали усіх розділів;
 •  Виконати завдання до розділів;
 •  Пройти онлайн-оцінювання для одержання сертифікату.

 

Курс складається з наступних розділів:

 • РОЗДІЛ 1: Засоби індивідуального захисту
 • РОЗДІЛ 2: Правильне і безпечне використання інструментів
 • РОЗДІЛ 3: Забезпечення сталості процесу будівництва 
 • РОЗДІЛ 4: Приймання та зберігання будівельних матеріалів/товарів

 

Після завершення навчання Ви зможете пройти онлайн-оцінювання та одержати сертифікат про опанування цього курсу.

 

Цей курс розроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу та його держав-членів: Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії у межах програми «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». EU4Skills виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Зміст цього курсу є виключною відповідальністю його авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Європейського Союзу, його держав-членів та Програми.

 
Зареєструватися на курс