linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Основи будівельного креслення та правила нанесення умовних графічних позначень

Profosvita

 

Вітаємо Вас на нашому електронному ресурсі! Тут Ви зможете самостійно опанувати короткостроковий курс 

"Основи будівельного креслення та правила нанесення умовних графічних позначень".

Обсяг самостійного навчання: 12 годин в онлайн-форматі

Обсяг навчання з викладачем: 5 годин*

 

*Під навчанням з викладачем мається на увазі 5-годинний практичний семінар, що проводиться надавачем освітніх послуг в закладі П(ПТ)О або безпосередньо на підприємстві.

  

Мета курсу

Ознайомити здобувачів освіти із базовими знаннями щодо будівельного креслення та типів креслеників. Навчити розрізняти умовні графічні позначення та читати прості кресленики.

Цей курс призначено для всіх, кого цікавить будівництво й споріднені теми, і особливо для тих, кому необхідні базові знання щодо будівельного креслення для роботи на будівництві.

Навчальні матеріали

Навчальні матеріали цього курсу розроблено для самостійного вивчення. Якщо Ви опановуєте їх під керівництвом надавача освітніх послуг або наставника безпосередньо на підприємстві, Ви матимете змогу отримати необхідні додаткові інструкції щодо використання матеріалів цього короткострокового курсу.

Для чого потрібні базові знання про будівельне креслення

Будівельне креслення — це розділ технічного креслення, в якому розглядаються прийоми, правила та умовні графічні позначення для виконання та оформлення будівельних креслеників*. Кресленик призначений для надання детального опису об'єкта, який потрібно побудувати, відремонтувати або демонтувати. На кресленику зображуються всі контури та межі об'єкта.

Об'єкт будівництва може передбачати будівництво нової або ремонт чи демонтаж старої споруди. Перш ніж почати реалізацію будівельного проєкту, необхідно мати кресленик того, що потрібно зробити на будівельному майданчику. Кресленики необхідні для подання заявок на одержання дозволу на виконання будівельних робіт та інших супутніх дозволів. Зазвичай до набору планів включають етап архітектурного проєктування, проєктування конструкцій, проєктування ОВК (опалення, вентиляція та кондиціювання) та проєктування електротехнічної частини.

Коли розпочинається будівельний проєкт, окрім креслеників, необхідні різні технічні завдання на виконання робіт і відомості матеріалів, які також наводяться в креслениках проєкту. Передусім, будівельні кресленики є інструментом планування. Але, крім того, вони використовуються для розрахунку якості та кількості матеріалів, а також кошторису. Різноманітні технічні завдання на виконання робіт і звіти також формуються за допомогою креслеників. Кресленики використовують на всіх стадіях будівництва. Кожний працівник на будівельному майданчику має розбиратися в простих креслениках. Без креслеників і без уміння їх читати неможливо звести довговічну і безпечну споруду.

 

*Будівельний кресленик - це технічний документ, у якому міститься вся інформація, що є важливою та необхідною для його використання (зовнішній вигляд будови, розміри тощо).    

Ключові цілі курсу:

  1. Навчитися розрізняти найпоширеніші умовні графічні позначення на будівельних креслениках.
  2. Навчитися читати різні види будівельних креслень.
  3. Вміти знаходити необхідну інформацію в робочих інструкціях і сертифікатах безпечності матеріалів.
  4. Навчитися дотримуватися зазначених на креслениках інструкцій.

Для успішного проходження курсу необхідно:

  1. Ознайомитися з усіма матеріалами розділів.
  2. Виконати завдання, що містяться в розділах.
  3. Пройти онлайн-оцінювання для одержання сертифіката. 

Зміст курсу:

  1. РОЗДІЛ 1. Умовні графічні позначення на креслениках
  2. РОЗДІЛ 2. Будівельні креслення. Частина 1
  3. РОЗДІЛ 3. Будівельні креслення. Частина 2 

Після завершення навчання Ви зможете пройти онлайн-оцінювання та одержати сертифікат про опанування цього курсу.

Надавачу освітніх послуг

Ознайомтеся з матеріалом і сплануйте заняття з урахуванням особливостей Вашого регіону та здобувачів освіти. За необхідності, доповніть матеріал окремими інструкціями та нормами, що діють в Україні й відповідають потребам здобувачів освіти та роботодавців Вашої області/місцевості.

 

Цей курс розроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу та його держав-членів: Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії у межах програми «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». EU4Skills виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Зміст цього курсу є виключною відповідальністю його авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Європейського Союзу, його держав-членів та Програми.

Зареєструватися на курс