linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Основи будівництва та економіка замкненого циклу

Profosvita

Вітаємо Вас на нашому електронному ресурсі! Тут Ви зможете самостійно пройти підготовку за короткостроковим курсом «Основи будівництва та економіка замкненого циклу (циркулярна економіка)».

 Обсяг самостійного навчання: 4 години

 

У короткостроковому курсі «Основи будівництва та економіка замкненого циклу (циркулярна економіка)» Ви дізнаєтесь про антропогенні фактори середовища; вплив викидів, спричинених будівництвом, на навколишнє середовище; а також про те, яким чином галузь будівництва може сприяти зменшенню таких викидів.

У рамках курсу розглядається широке коло питань. Зокрема, він містить огляд чинної нормативно-правової бази та деяких законопроєктів у цій сфері, різноманітних політичних інструментів та показників. Крім того, підкреслюється важливість вибору екологічної стратегії на етапі будівництва, а також пропонуються шляхи мінімізації витрат енергії, яка використовується протягом життєвого циклу будівлі.

Цей курс допоможе Вам:

 • зрозуміти важливість цілей, пов’язаних з концепцією сталого ("зеленого" або "екологічного") будівництва та вуглецево-нейтральної економіки замкненого циклу, а також їхню взаємозалежність;
 • оцінити вплив різних заходів у цій сфері;
 • осягнути мету, принципи та моделі функціонування вуглецево-нейтральної циркулярної економіки (економіки замкненого циклу);
 • разом з іншими однодумцями інвестувати у розвиток та підтримку вуглецево-нейтральної циркулярної економіки.

 Ключові цілі:

 • Зрозуміти сутність та взаємозалежність цілей між сталим ("зеленим") будівництвом та вуглецево-нейтральною циркулярною економікою (економікою замкненого циклу, орієнтованої на зменшення викидів CO2)
 • Оцінити наслідки різних впливів/заходів на навколишнє середовище
 • Осягнути загальну концепцію, принципи та моделі функціонування вуглецево-нейтральної економіки замкненого циклу
 • Усвідомити необхідність разом з іншими зміцнювати, розвивати та підтримувати вуглецево-нейтральну економіку замкненого циклу (циркулярну економіку, орієнтовану на зменшення викидів CO2)

 Для успішного проходження курсу необхідно:

 • Ознайомитись з усіма матеріалами розділів.
 • Виконати завдання, що містяться у розділах.
 • Пройти онлайн-оцінювання для одержання сертифікату.

Зміст:

РОЗДІЛ 1: Ключові цілі та загальний огляд
РОЗДІЛ 2: Забудоване середовище
РОЗДІЛ 3: Показники низьковуглецевої та циркулярної економіки
РОЗДІЛ 4: Рух до енергоефективності
РОЗДІЛ 5: Шлях до ефективного використання матеріалів
РОЗДІЛ 6: Методи впливу на довкілля на різних етапах будівельного проєкту

 

Після завершення навчання Ви зможете пройти онлайн-оцінювання та одержати сертифікат про опанування цього курсу

Цей курс розроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу та його держав-членів: Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії у межах програми «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». EU4Skills виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Зміст цього курсу є виключною відповідальністю його авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Європейського Союзу, його держав-членів та Програми.

 

Зареєструватися на курс