linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Монтажник віконних та дверних конструкцій

Profosvita

Навчальний курс «Монтажник віконних та дверних конструкцій» розроблено за підтримки проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Компонент проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» спрямований на заповнення прогалин у формуванні компетенцій із енергоефективності у здобувачів професійних кваліфікацій за будівельними професіями, затребуваними на ринку праці. Для ефективної реалізації компоненту розроблено короткостроковий навчальний курс «Монтажник віконних і дверних конструкцій», який передбачає підвищення кваліфікації та отримання додаткових компетентностей за професією 7129 «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій» та інших технологічно суміжних будівельних професій (монтажник систем утеплення будівель, монтажник гіпсокартонних конструкцій, монтажник будівельний, опоряджувальник будівельний, столяр будівельний, деревообробник будівельний, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, столяр та інші) .

Image 1
Image 1
Image 1

Цільова аудиторія курсу :  

Здобувачі професійних кваліфікацій закладів професійної(професійно-технічної) освіти, що навчалися за професією «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій», «Столяр будівельний» та іншими технологічно суміжними будівельними професіями, працівників будівельних та будівельно-монтажних організацій, приватних підприємців, фізичних осіб - здобувачів професійних кваліфікацій із значним досвідом роботи у даній галузі, що мають відповідні компетентності та працюють у сфері забезпечення енергоефективності та енергозбереження будівель та споруд.

Курс може використовуватися педагогічними працівниками та здобувачами професійних кваліфікацій, які опановують компетентності навчального курсу та здобувають часткові кваліфікації з метою упровадження сучасних технологій та матеріалів для виконання термомодернізації будівель і споруд. 

Зміст курсу:

 • Вступ
 • Тема 1: Нормативно-правова база, що відображає сучасні вимоги до термомодернізації будівель
 • Тема 2: Сучасні підходи до термообстеження віконних і дверних конструкцій, вимоги до енергоефективних якостей матеріалів та обладнання
 • Тема 3: Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, режимів експлуатації на експлуатаційні та економічні характеристики віконних та дверних конструкцій
 • Тема 4: Забезпечення охорони праці, охорони здоров'я, безпеки праці та протипожежного захисту при монтажі металопластикових вікон та забезпечення охорони навколишнього середовища при монтажі металопластикових вікон
 • Тема 5: Сучасні характеристики конструкцій при виконанні монтажних робіт для забезпечення термоізоляції вікон та дверей. Технологічний процес виконання монтажних робіт. Організація робіт та облаштування будівельного майданчика
 • Тема 6: Конструктивно-технологічні рішення та дотримання послідовності й умов виконання монтажних робіт 
 • Тема 7: Дотримання конструктивно-технологічних вимог, послідовність і умови виконання робіт при термоізоляції вікон та балконних дверей. Основні прийоми облаштування терморамки «Тепле вікно».
 • Тема 8: Матеріали, механізми та обладнання для виконання робіт із теплоізоляції з використанням технологій та матеріалів ТОВ  "РЕХАУ"
 • Тема 9: Сучасні матеріали і конструктивні рішення при здійсненні монтажу віконних та дверних конструкцій за технологією ТОВ "ВЕКА" Матеріали, механізми та обладнання для виконання робіт із теплоізоляції
 • Додаток 1: Відеоінструкції з виконання монтажу
 • Підсумковий контроль

Основна мета курсу:

Опанування сучасними виробничими технологіями і матеріалами для підвищення кваліфікації у сфері термомодернізації будівель і споруд, зокрема, здобуття часткових компетентностей та додаткових кваліфікацій із професій «Монтажник-складальник металопластикових конструкцій», «Столяр будівельний» та інших технологічно суміжних будівельних професій.

Серед розробників освітньої програми заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, роботодавці, провідні фахівці національних виробників матеріалів для фасадної теплоізоляції будівель.

Автори курсу:

 • Вадим Литвин
  голова правління Асоціації енергоаудиторів України
 • Наталія Олійник
  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного  управління  та  проектного  менеджменту  Навчально-наукового  інституту  менеджменту  та психології ДЗВО «Університету менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук
 • Володимир Мудрак
  керівник технічного відділу ТОВ «РЕХАУ»
 • Дмитро Фірсов
  керівник відділу інжинірінга ТОВ «ВЕКА Україна»
 • Юрій Буткалюк
  технічний інженер ТОВ «ВЕКА Україна»
 • Катерина Мірошниченко
  експерт ГО «Міжнародна фундація розвитку»

  

Цей курс розроблений в процесі реалізації проєкту «Енергоефективний освітній заклад. Термомодернізація закладів ПТО в рамках розроблених курсів з енергоефективності 2.0», який реалізується Благодійною організацією «Благодійний фонд «Людина» в рамках проєкту технічного співробітництва «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні», який реалізує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Логотип

Зареєструватися на курс