linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Монтажник мембранних покрівель

Profosvita

Навчальний курс «Монтажник мембраних покрівель» розроблено за підтримки проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Компонент проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» спрямований на заповнення прогалин у формуванні компетенцій із енергоефективності у здобувачів професійних кваліфікацій за будівельними професіями, затребуваними на ринку праці. Для ефективної реалізації компонента розроблено короткостроковий навчальний курс «Монтажник плоских покрівель», який передбачає підвищення кваліфікації та отримання додаткових компетентностей за професією «Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів» та інших технологічно суміжних професій (монтажник систем утеплення будівель, монтажник гіпсокартонних конструкцій, монтажник будівельний, опоряджувальник будівельний, столяр будівельний, деревообробник будівельний, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків та інших технологічно суміжних будівельних професій) в обсязі 2 кредитів ЄКТС.

Image 1
Image 1
Image 1

Цільова аудиторія курсу :  

Здобувачі професійних кваліфікацій закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що навчалися за професією «Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів», а також іншими технологічно суміжними будівельними професіями, працівників будівельних і будівельно-монтажних організацій, приватних підприємців, фізичних осіб – здобувачів професійних кваліфікацій зі значним досвідом роботи в означеній галузі, що мають відповідні компетентності та працюють у сфері забезпечення енергоефективності й енергозбереження будівель та споруд

Курс може використовуватися педагогічними працівниками та здобувачами професійних кваліфікацій, які опановують компетентності навчального курсу та здобувають часткові кваліфікації з метою упровадження сучасних технологій та матеріалів для виконання термомодернізації будівель і споруд. 

Зміст курсу:

 • Вступ
 • Тема 1:Основі положення нормативно-правової бази, що відображають сучасні вимоги до термомодернізації будівель
 • Тема 2:Основні підходи до термообстеження і аналізу тепловтрат через плоскі дахи
 • Тема 3:Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів, режимів експлуатації на експлуатаційні й економічні характеристики плоских дахів
 • Тема 4:Забезпечення охорони праці, охорони здоровʼя, протипожежного захисту й охорони навколишнього середовища при проведенні покрівельних та гідроізоляційних робіт
 • Тема 5:Сучасні характеристики конструкцій плоских дахів. Технологічний процес виконання монтажних робіт. Організація робіт та облаштування будівельного майданчика
 • Тема 6:Реконструкція плоского даху за технологіями та матеріалами компанії баудер
 • Тема 7:Сучасні матеріали і конструктивні рішення при здійсненні монтажу / демонтажу плоских дахів. Матеріали, механізми й обладнання для виконання робіт із теплоізоляції з використанням технологій та матеріалів компанії «Катепал МК груп»
 • Додаток 1: Відеоінструкції з виконання монтажу
 • Підсумковий контроль

Основна мета курсу:

Опанування сучасних виробничих технологій і матеріалів для підвищення кваліфікації у сфері термомодернізації будівель і споруд, зокрема, здобуття часткових компетентностей та додаткових кваліфікацій із професії «Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів», а також інших технологічно суміжних будівельних професій.

Серед розробників освітньої програми заклади професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, роботодавці, провідні фахівці національних виробників матеріалів для фасадної теплоізоляції будівель.

Автори курсу:

 • Володимир Кузьменко
  експерт-консультант компанії "Баудер"
 • Вадим Литвин
  голова правління Асоціації енергоаудиторів України
 • Наталія Олійник
  доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного  управління  та  проектного  менеджменту  Навчально-наукового  інституту  менеджменту  та психології ДЗВО «Університету менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук
 • Андрій Лаукс
  представник компанії «Катепал МКМ груп»
 • Катерина Мірошниченко
  експерт ГО «Міжнародна фундація розвитку»
 • Вікторія Лемещенко-Лагода
  експерт проєкту «Енергоефективний навчальний заклад. Термомодернізація закладів П(ПТ)О у рамках розроблених курсів енергоефективності. 2.0» (ENEFEDU 2.0)

  

Цей курс розроблений в процесі реалізації проєкту «Енергоефективний освітній заклад. Термомодернізація закладів ПТО в рамках розроблених курсів з енергоефективності 2.0», який реалізується Благодійною організацією «Благодійний фонд «Людина» в рамках проєкту технічного співробітництва «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні», який реалізує Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Логотип

Зареєструватися на курс