linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Гендерний аудит у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Profosvita

Мета курсу: надати співробітникам і співробітницям закладів професійної(професійно-технічної) освіти інструменти для впровадження комплексного гендерного підходу у системі П(ПТ)О.

Дистанційний курс «Гендерний аудит у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» був розроблений експертками Громадської організації «Центр гендерної культури» у межах програми «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України» за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії.

Мета курсу: надати співробітникам і співробітницям закладів професійної (професійно-технічної) освіти інструменти для впровадження комплексного гендерного підходу у системі П(ПТ)О. 

Курс складається з десяти модулів. Перші п’ять модулів присвячені основам гендерної теорії, друга половина курсу висвітлює особливості проведення комплексного гендерного аудиту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Дані модулі базуються на Методиці проведення комплексного гендерного аудиту закладу професійної (професійно-технічної) освіти, яка була розроблена експертками громадської організації «Центр гендерної культури», з урахуванням наказу МОН від 05.11.2021 № 1182 «Про затвердження методології та критеріїв проведення гендерного аудиту закладів освіти».

 

 Авторки курсу:

 

Автор1

Тетяна Чернецька

     к. соц., н., експертка 
Громадської організації
«Центр гендерної культури»

 

Автор2

Тетяна Ісаєва

      експертка і Голова Правління 
Громадської організації
«Центр гендерної культури»

 

Автор3

Тетяна Дрожжина

 к. пед. н., експертка 
Громадської організації
«Центр гендерної культури»

 

Автор4

Юліана Дьоміна

експертка Громадської організації
«Центр гендерної культури»

 

Автор5

Світлана Губіна

експертка Громадської
організації
«Центр гендерної культури»

 

Структура курсу

Модуль 1. Дещо про гендер

1.1. Поняття гендер та стать.
1.2. Конструювання гендеру та гендерна соціалізація. Гендерні ролі.
1.3. Продуктивна та непродуктивна праця.
1.4. Гендерні стереотипи та гендерна (не)чутливість.

 Модуль 2. Гендерна (не)рівність як виклик для розвитку цивілізації

2.1. Дискримінація та нерівність навколо нас. Ознаки і види дискримінації.
2.2. Гендерна дискримінація.  Прояви гендерної дискримінації в освіті.
2.3. Світ, що змінюється. Досвід передових країн.
2.4. Гендерна рівність: визнання відмінностей як норми співіснування жінок та чоловіків.

Модуль 3. Законодавче підґрунтя гендерної рівності та державна гендерна політика

3.1. Міжнародні зобов’язання України у сфері забезпечення гендерної рівності.
3.2. Національне законодавство у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  Державна гендерна політика та комплексний гендерний підхід.
3.3. Законодавче підґрунтя впровадження гендерного підходу в систему освіти.

Модуль 4. Гендерночутлива мова

4.1. Мова як інструмент відтворення гендерної нерівності.
4.2. Що таке мовний сексизм і андроцентризм?
4.3. Як зробити мову гендерночутливою?
4.4. Гендерночутлива комунікація викладачів/викладачок П(ПТ)О.

Модуль 5. Гендерованість ринку праці і гендерні стереотипи при виборі професії

5.1. Гендерні стереотипи при виборі професії.
5.2. Гендерованість ринку праці.
5.3. Горизонтальна і вертикальна гендерованість ринку праці.
5.4. Як можна подолати гендерні стереотипи при виборі професії. Особливості профорієнтаційної роботи.

Модуль 6.  Гендерний аудит як інструмент впровадження гендерного підходу у закладах П(ПТ)О

6.1. Сутність та завдання гендерного аудиту.
6.2. Підготовка до проведення гендерного аудиту.
6.3. Основні етапи проведення гендерного аудиту.

Модуль 7. Проведення опитування у закладах П(ПТ)О

7.1. Інструменти для проведення опитування.
7.2. Організація опитування.
7.3. Аналіз отриманих даних.

Модуль 8. Аналіз документів у закладах П(ПТ)О

8.1. Гендерна чутливість документів.
8.2. Організація роботи з аналізу документів.
8.3. Аналіз гендерного балансу / дисбалансу в управлінні та кадровому складі.
8.4. Аналіз розриву в оплаті праці і преміюванні.

Модуль 9. Дослідження простору у закладах П(ПТ)О

9.1. Ознаки гендерночутливого простору.
9.2. Проведення гендерного аудиту простору.
9.3. Висновки і рекомендації.

Модуль 10. Від аналізу до дій

10.1. Підготовка звіту.
10.2. Презентація результатів гендерного аудиту.
10.3. Розробка плану дій і моніторинг виконання.

 

Цей курс розроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу та його держав-членів: Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії у межах програми «EU4Skills: кращі навички для сучасної України». EU4Skills виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Зміст цього курсу є виключною відповідальністю його авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Європейського Союзу, його держав-членів та Програми.

 

 
Зареєструватися на курс