linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Біологія. 9 клас

UIED

Біологія в 9 класі – розмова про те, як працюють живі системи: від мікроскопічних клітинних органел до біосфери. Розуміння цих процесів дає нам змогу відчути, як досягнення науки можуть покращити життя людей вже зараз чи найближчим часом. Але над розумінням доведеться попрацювати, зокрема навчитися розв’язувати задачі з біології.

Програма

Тема 5. Збереження та реалізація спадкової інформації

 1. Гени та геноми. Будова генів та основні компоненти геномів про- та еукаріотів
 2. Подвоєння ДНК; репарація пошкоджень ДНК. Основні типи РНК.  Транскрипція.
 3. Генетичний код. Біосинтез білка.
 4. Практична робота. Розв’язування елементарних вправ з реплікації, транскрипції та трансляції.
 5. Поділ клітин: клітинний цикл, мітоз. Мейоз. Рекомбінація ДНК. Лабораторне дослідження фаз мітозу (на прикладі клітин кореня цибулі).
 6. Статеві клітини та запліднення. Етапи індивідуального розвитку

Тема 6. Закономірності успадкування ознак

 1. Класичні методи генетичних досліджень. Генотип та фенотип. Алелі.
 2. Закони Менделя. Практична робота: Складання схем схрещування.

Тема 6. Закономірності успадкування ознак (продовження)

 1. Ознака як результат взаємодії генів. Поняття про зчеплення генів і кросинговер. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю.
 2. Форми мінливості. Лабораторне дослідження мінливості в рослин і тварин
 3. Мутації: види мутацій, причини та наслідки мутацій
 4. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування. Сучасні методи молекулярної генетики

Тема 7. Еволюція органічного світу

 1. Популяції живих організмів та їх основні характеристики. Еволюційні фактори. Механізми видоутворення
 2. Теорія Ч. Дарвіна. Роль палеонтології, молекулярної генетики в обґрунтуванні теорії еволюції
 3. Еволюція людини. Етапи еволюції людини. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

Тема 8. Біорізноманіття (розглядається опційно)

 1. Основи еволюційної філогенії та систематики. Основні групи організмів: бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси. Огляд основних еукаріотичних таксонів

Тема 9. Надорганізмові біологічні системи

 1. Екосистема. Різноманітність екосистем. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах
 2. Біотичні, абіотичні та антропічні (антропогенні, техногенні) фактори. Стабільність екосистем та причини її порушення

Автор курсу

Олександр Козленко 

Викладач біології, Відмінник освіти України, Соросівський учитель

Випускник Харківського національного університету. Усе робоче життя працює над оптимізацією навчання біології: як вчитель у школах Харкова і Рубіжного Луганської обл., як розробник педагогічних програмних засобів, як автор та експерт завдань ЗНО та як науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України. Долучається до створення та розбудови інтегрованих курсів – від «Природничих наук» для 10-11 класів до «Я досліджую світ» у початковій школі.

Колекціонує підручники з біології різних країн і успіхи своїх учнів і колег.

Зареєструватися на курс