linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

Історія України. 8 клас

UIED

Курс історії України у 8 класі – це період Раннього Нового часу ХVI —XVIII ст., який українські історики часто називають козацькою добою. І хоча саме з козацтвом пов'язане масштабні зміни, значні досягнення та трагічні поразки, не варто забувати, що це також період геніальних митців і науковців та церковних діячів. Працюючи з матеріалами курсу, ви дізнаєтеся багато нового про українські землі ХVІ–XVІІІ ст., про їх перебування у складі різних держав, про виникнення і розвиток українського козацтва, творення власної державності та боротьбу за її збереження. Ви аналізуватимете історичні джерела і зможете творчо переосмислювати непростий фактичний матеріал, розвиватимете критичне мислення і опануєте нові навчальні інструменти.

Програма

Тема 2. Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)

 1. Козацько-селянські повстання 20–30-х рр. ХVІІ ст.
 2. Узагальнення «Становлення козацтва (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.)»

Тема 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

 1. Причини та початок Національно-визвольної війни. Воєнні події 1648–1649 рр.
 2. Утворення української козацької держави – Гетьманщини
 3. Воєнно-політичні події Національно-визвольної війни 1651– 1653 рр.
 4. Українсько-московський міждержавний договір 1654 р. 
 5. Продовження Національно-визвольної війни 1654–1657 рр.
 6. Узагальнення «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.»

Тема 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

 1. Гетьманщина в роки правління гетьмана Івана Виговського. Початок Руїни
 2. Лівобережна та Правобережна Гетьманщини наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. 17 ст.
 3. Правобережна Україна в останній чверті ХVІІ ст.
 4. Козацька Слобожанщина та Запорізька Січ
 5. Гетьманщина за правління Івана Мазепи
 6. Козацька Україна після Полтавської битви
 7. Освіта, архітектура та образотворче мистецтво

Тема 5. Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

 1. Гетьманщина у 20–40 рр. ХVІІІ ст.
 2. Лівобережна Україна в другій половині ХVІІІ ст.
 3. Слобідська Україна в другій половині ХVІІІ ст.

Авторка курсу

Ольга Дудар

Дослідниця історії, вчителька історії в ліцеї, викладачка в університеті.

Випускниця Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя, закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат історичних наук. Авторка наукових публікацій, підручників та посібників з історії. Одна з засновників YouTube каналу HistOk – популярно про історію. 

“Історія – це не тільки про дати і події, це насамперед про людей, які творили наше минуле і впливають на наше майбутнє”.

Зареєструватися на курс