1. Сутність процесу зношування елементів машин, пристроїв та інструментів.

    2. Види зношування

    3. Явище тертя

    4. Корозія матеріалів

    5. Запобігання зношуванню