1. Вступ до теми

    2. Матеріал теми

    3. Завдання до матеріалу теми

    4. Висновки