linkedin behance facebook instagram odnoklassniki twitter vimeo vk youtube logo-edx Facebook Instagram Telegram Viber Facebook
Перейти до головного вмісту

А

Автентифікація (з грец. αυθεντικός; реальний або істинний) – процедура встановлення належності користувачеві інформації в системі пред'явленого ним ідентифікатора. З позицій інформаційної безпеки автентифікація є частиною процедури надання доступу для роботи в інформаційній системі, наступною після ідентифікації і передує авторизації.

Адміністратор комп’ютерної системи або системний адміністратор (від англ. system administrator, systems administrator) – працівник, посадові обов’язки якого передбачають забезпечення роботи комп’ютерної техніки, комп’ютерної мережі і програмного забезпечення в організації. Системний адміністратор може бути працівником підрозділу інформаційних технологій або окремою штатною одиницею в залежності від розміру організації 

Б

Безпечна інформаційна система – це система, яка, по-перше, захищає дані від несанкціонованого доступу, по-друге, завжди готова надати їх своїм користувачам, а по-третє, надійно зберігає інформацію і гарантує незмінність даних. Таким чином, безпечна система за визначенням має властивості конфіденційності, доступності та цілісності.

Д

Доступність – гарантія того, що авторизовані користувачі завжди будуть отримувати доступ до даних.

І

Ідемпотентність – властивість унарних та бінарних операцій в алгебрі та логіці. Термін «ідемпотентність» означає властивість, яка проявляється в тому, що повторна її дія над будь-яким об'єктом уже не змінює результату.

Ідентифікація – процедура розпізнавання користувача в системі, як правило, за допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої апріорної інформації про нього, яка сприймається системою.

Ідентифікація в мережі – це процедура розпізнавання користувача в системі за допомогою наперед визначеного імені (ідентифікатора) або іншої інформації про нього, яка сприймається системою.

К

КЗЗ Windows – комплекс засобів захисту Windows.

Конфіденційність – гарантія того, що секретні дані будуть доступні тільки тим користувачам, яким цей доступ дозволений (такі користувачі називаються авторизованими).

О

Обліковий запис (неолог. – акаунт, обліковка/обліківка) у комп'ютерній системі – сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.

П

Помилки Write-protection – помилки, що роблять неможливим запис інформації на носій. Не можна створити або скопіювати файли на жорсткий диск, флешку або карту пам'яті, тому що пристрій захищено від запису.

Програма-вимагач, програма-здирник, програма-шантажист (англ. ransomware – ransom - викуп і software – програмне забезпечення) – це тип шкідливої програми, який злочинці встановлюють на комп'ютерах користувачів. Програми, які вимагають викуп, надають злочинцям можливість віддалено заблокувати комп'ютер.

Р

Реплікація – це спосіб створення копій образів віртуальних машин, а також їхніх даних та перенесення з одного сервера на інший для забезпечення того, щоб вся інформація залишалася ідентичною в режимі реального часу.

Руткіт (англ. root kit – набір root-a) – програма або набір програм для приховування слідів присутності зловмисника або шкідливої програми в системі.

С

Системне адміністрування – це комплекс заходів з налаштування, управління і підтримки працездатності комп’ютерної техніки, який також охоплює забезпечення безпеки інформаційних систем і даних організації.

Ц

Цілісність – гарантія збереження даними правильних значень, яка забезпечується забороною для неавторизованих користувачів будь-яким чином змінювати, модифікувати, руйнувати або створювати дані.